• Trots op  onderzoeken verricht door VSR       Afscheid Bert van Bommel als voorzitter
06 oktober 2005
06 okt 2005

Trots op onderzoeken verricht door VSR Afscheid Bert van Bommel als voorzitter

 

Bert van Bommel, scheidend voorzitter van VSR

Trots op VSR-onderzoeken

Jaarlijks sterft een groot aantal mensen aan fijn stof. Dat vertelt Bert van Bommel, die terugtreedt als voorzitter van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR). Zo mogelijk nog pijnlijker is dat niet direct oplossingen voor handen zijn. Deze verbijsterende conclusie staat in een onderzoek naar fijne stofdeeltjes op de werkvloer, dat recent door de VSR is verricht. ‘Als er in het verkeer honderden slachtoffers per jaar vallen, dan schreeuwt iedereen moord en brand. Nu hoor je niemand.’

Volgens de scheidend voorzitter is het noodzakelijk dat nader onderzoek wordt ingesteld naar de gevaren van fijn stof. Het is volgens hem niet alleen de taak van de VSR om daar werk van te maken. Om een dergelijk onderzoek te doen is veel geld nodig en dat heeft de vereniging niet. Geld dat beschikbaar moeten worden gesteld door de overheid.

Los van de schokkende conclusies is de voorman van de VSR trots op het onderzoek. Dat geldt overigens ook voor 59 andere onderzoeken gedaan in opdracht van de VSR, om de schoonmaakbranche, maar ook verwante organisaties en facilitair medewerkers beter te informeren. Van Bommel, directeur van SMC Consultancy was ruim zes jaar het gezicht van de vereniging. De vereniging meer bekendheid geven, meer profileren, waren voor Van Bommel de belangrijkste doelen bij zijn aantreden. Gevraagd of hij zijn missie als geslaagd ziet antwoordt hij met een resoluut ‘nee’. Er is volgens hem wel een belangrijke stap voorwaarts gezet, maar er moet nog veel gebeuren. Zo moet de communicatie tussen alle partijen worden verbeterd, waardoor er meer kan worden gedaan met alle kennis die de VSR in huis heeft.
De schoonmaakbranche heeft volgens Van Bommel een grote ontwikkeling doorgemaakt. ‘De kwaliteit van de bedrijven, de medewerkers en daarmee ook de kwaliteit van het product is met sprongen vooruit gegaan. De buitenwereld ziet de wereld van de schoonmaak nu veel meer als een professionele branche.’ Het einde van die ontwikkeling is in zijn ogen nog niet in zicht. Hij wijst in dat kader onder meer op een toenemend gebruik van stoom als schoonmaakmiddel. Een reinigingsmethode die over vijf jaar volgens hem niet meer weg te denken valt. Van Bommel hoopt wel dat opleidingen voor facilitair managers in de nabije toekomst meer aandacht gaan schenken aan schoonmaakproblematiek. 

Fusies

Van Bommel zag de afgelopen jaren het aantal schoonmaakbedrijven aanzienlijk dalen. Dit gebeurde niet door verlies aan arbeidsplaatsen maar door fusies. ‘Voor de vereniging had dit een vervelende consequentie; in plaats van tien bedrijven die contributie betaalden was dat er plotseling nog maar een. Het aantal bedrijven dat lid was van de VSR daalde zelfs enige tijd. Inmiddels stijgt dat aantal weer en bedraagt het nu 275.’ Hij ziet overigens een groter probleem als het aantal grote schoonmaakbedrijven blijft toenemen. ‘Het risico bestaat dat CAO’s niet meer algemeen bindend zullen zijn voor de branche. Dit kan leiden tot geknoei en zal afbreuk doen aan de hoge kwaliteit en ook aan het beeld van de branche naar buiten,’ aldus Van Bommel. Met nadruk wijst Van Bommel erop dat de vele onderzoeken waarmee de VSR naar buiten treedt niet het product zijn van ingehuurde deskundigen. ‘Alle onderzoeken zijn tot stand gekomen dankzij gespecialiseerde deskundigen die bedrijven, als lid zijn aangesloten bij de VSR, in huis hebben. De onderzoeken moeten geheel uit het eigen budget van de VSR worden bekostigd. Van Bommel is een vurig aanhanger van onderzoek dat wordt gesponsord door bedrijven en ook de overheid. Binnen de vereniging voelen velen daar niet voor. Zij vrezen dat in dat soort situaties de onafhankelijkheid van de vereniging in het geding komt.

Van Bommel heeft heel duidelijke ideeën over zijn opvolging. In zijn visie is het in het geheel niet nodig, dat de persoon die hem vervangt, afkomstig is uit de schoonmaakbranche. ‘De vereniging heeft meer baat bij een echte manager. Als die dan toevallig ook nog eens uit de branche komt is het meegenomen.’ Niet iedereen in de vereniging denkt daar overigens over zoals hij. Het vertrek als voorzitter ziet Van Bommel als mogelijkheid voor de vereniging om  ‘verjonging’ door te voeren. ‘Ik heb het nu zes jaar gedaan en wordt op korte termijn 65, een jonger iemand met verfrissende ideeën zou de vereniging goed kunnen doen.’ Zelf heeft Van Bommel al iemand op het oog in wie hij een passende voorzitter ziet. De naam wil hij echter nog niet kwijt. Dinsdag 22 november in de ledenvergadering en zal een nieuwe man op de stoel van Van Bommel worden gekozen.. ‘Slaagt men daar niet direct in dan ga ik nog wel even door.’

 

 

 

Foto-onderschrift:


Van Bommel, het  gezicht van VSRMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’