• TweeSteden ziekenhuis gaat slopen en bouwen<br />
21 december 2010
21 dec 2010

TweeSteden ziekenhuis gaat slopen en bouwen

Het TweeSteden ziekenhuis bouwt en sloopt in Tilburg en Waalwijk de komende jaren voor 30 miljoen euro.

De voormalige verpleegstersflat aan de Brugstraat in Tilburg, nu een kantorengebouw met onder andere ruimten voor de raad van bestuur, gaat tegen de grond. Ook de PAAZ, de afdeling psychiatrie,wordt binnenkort gesloopt. Voor de afbraak begint, wordt naast het ziekenhuis in Tilburg een totaal nieuw psychiatrisch centrum, met PAAZ neergezet. Dat gebouw komt tussen kraamkliniek De Meiboom en het hoofdgebouw in. Ook bouwt TweeSteden vanaf volgend jaar zomer aan een nieuw complex van drie verdiepingen tussen De Hazelaar en de hoofdingang. Daarin worden alle poliklinieken geconcentreerd.
Manager facilitair bedrijf Arjan Windhorst: "We beginnen in de zomer van 2011 met het uitbreiden en vernieuwen van de hoofdingang en het restaurant. Het nieuwe restaurant komt op de begane grond. Tegelijkertijd verrijst het poligebouw." Als dat allemaal gereed is, wordt aan de PAAZ gebouwd en verhuizen de poli's. Als die ruimten vervolgens leeg zijn, verhuizen de kantoren van de Brugstraat naar de leeggekomen poli's.
Het TweeSteden wil snel beginnen, zegt Windhorst. "Nu zijn de bouwkosten nog laag. We kiezen ervoor om nu nog flink te investeren. Daar krijgen we de komende vijf jaar het geld voor. Rond 2030 is dit gebouw totaal op en afgeschreven. Op de nieuwbouw van de poliklinieken en de PAAZ na."

Mogelijk dat het TweeSteden tegen die tijd voor algehele nieuwbouw, wellicht in samenwerking met het St. Elisabeth Ziekenhuis, kiest. "Met behoud van de meest recente nieuwbouw."
De nu vrijkomende gronden aan de westzijde van het ziekenhuis worden waarschijnlijk lijk verkocht. "Het is ons spaarpotje", zegt Windhorst. Het ziekenhuis gaat daarover in gesprek met het naastgelegen Verbeeten Instituut.

Behoud van de oude verpleegstersflat, bijvoorbeeld als studentenhuisvesting, is geen optie. "Het gebouw is totaal versleten. Het zucht onder betonrot. We hebben een uiterste gebruiksvergunning tot 2013 gekregen van de brandweer." Ondanks de grote investeringen denkt het ziekenhuis de jaarlasten met miljoenen te kunnen verlagen. "We krijgen een compacter ziekenhuis. Van 55.000 vierkante meter gaan we naar 50.000. Dat scheelt tonnen in gebruikskosten."

Het TweeSteden moet de komende jaren 4,5 miljoen snijden in het budget. "Door de structurele besparingsmogelijkheden gaat dat lukken zonder gedwongen ontslagen", zegt Windhorst. De winst wordt mede gehaald uit energiemaatregelen, scherpere inkoopprijzen en het sluiten van enkele (nacht)ingangen waardoor minder beveiliging noodzakelijk is. In Waalwijk gaan de poliklinieken Noord en Oost op de schop. Er komt een apart 'snijdend centrum' voor de chirurgie en de orthopeden. 

 

Het TweeSteden ziekenhuis krijgt een heel ander gezicht. Foto: HLP