• Utiliteitsbouwproductie daalt<br />
29 oktober 2008
29 okt 2008

Utiliteitsbouwproductie daalt

De utiliteitsbouwproductie zal in 2008 nog met 2,6% stijgen ten opzichte van 2007. Daarna zal de utiliteitsbouw in Nederland een daling laten zien. Dit gebeurt mede onder invloed van de huidige mondiale financiële crisis. Dit blijkt uit de meest recente utiliteitsbouwprognoses van BouwKennis ten behoeve van de nieuwe BouwKennis Marketing Score Card Ruwbouw, Module Marktomvang.

Financieringsproblemen en de grote aarzeling van bedrijven om te investeren zullen de marktsector in 2009 en 2010 parten gaan spelen. In 2010 daalt de utiliteitsbouwproductie voor de marktsector naar € 3,2 miljard. Dit blijkt uit de meest recente utiliteitsbouwprognoses van BouwKennis ten behoeve van de nieuwe BouwKennis Marketing Score Card Ruwbouw, Module Marktomvang.

In 2008 zal de totale waarde van de utiliteitsbouwproductie nog uitkomen op ongeveer € 6 miljard. Dit is een stijging van 2,6% ten opzichte van 2007. Hiermee vlakt de groei van de productie sterk af ten opzichte van de stijging van 15% die in 2007 is genoteerd. De utiliteitsbouwsector zal in 2008 nog niet gebukt gaan onder de financiële crisis. In 2009 en 2010 zal dit wel het geval zijn.

BouwKennis publiceert twee keer per jaar prognosecijfers voor de utiliteitsbouwproductie. Begin
september werd al een daling voorspeld voor 2009 en 2010. De huidige crisis zorgt er voor dat het scenario voor 2009 en 2010 negatiever zal zijn dan begin september werd voorzien. Hierdoor zijn na een grondige analyse de utiliteitsbouwcijfers voor 2009 en 2010 naar beneden bijgesteld. Naar verwachting komt de utiliteitsbouwproductie in 2009 op € 5,7 miljard uit. In 2010 daalt de utiliteitsbouwproductie naar ruim € 5,3 miljard.

De komende jaren zal vooral de productie voor de marktsector dalen. In vergelijking met 2008 zal de productie voor de marktsector in 2010 met iets meer dan 15% gedaald zijn. Alle deelsectoren laten een daling zien. De zakelijke dienstverlening krijgt het de komende jaren zwaar te verduren. De utiliteitsbouwproductie voor deze sector daalt van € 1,2 miljard in 2008 naar € 950 miljoen in 2010.