• Vakdagen Schoonmaak behandelen allernieuwste trends
23 augustus 2006
23 aug 2006

Vakdagen Schoonmaak behandelen allernieuwste trends

Chapeau: Optimale informatieoverdracht tijdens nieuwste initiatief voor schoonmaakbranche

De Americahal in Apeldoorn is op 7 en 8 september het toneel van de Vakdagen Schoonmaak, het nieuwste, opvallende initiatief van HoLaPress Communicatie. De organisatie is in handen van de uitgever van het weekblad Facilitair, die hoge verwachtingen heeft van het allernieuwste platform voor de schoonmaaksector. De nieuwste ontwikkelingen op schoonmaakgebied zouden het levenslicht moeten gaan zien.

De Vakdagen Schoonmaak zijn onderdeel van de Facilitaire Vakdagen, waar facilitair managers een plek krijgen, waar zij over één onderdeel geinformeerd worden in plaats van over tientallen onderwerpen tegelijk. De Vakdagen Schoonmaak worden later dit jaar gevolgd door de Vakdagen Kantoorinrichting.

Op de Vakdagen Schoonmaak kunnen vakmensen en specialisten uiterst gericht op zoek naar kennis zonder allerlei overtollige ballast. Bovendien bieden de vakdagen de gelegenheid aan de sector om elkaar te ontmoeten. Dus netwerken kunnen volop uitgebreid en onderhouden worden. Daar ligt dan ook de kracht van het evenement, waar informatievoorziening het hart vormt.

Schoonmaakbedrijven is er veel aan gelegen om hun klanten uit te nodigen naar de vakdagen. Daar kunnen deze zich volop orienteren op het vakgebied schoonmaak. Het is de opzet dat bezoekers in een dag de hoeveelheid informatie vergaren, waar zij anders weken of maanden mee bezig zouden zijn. Voor de schoonmaakbranche is het evenement dus een eyeopener.

Verdieping

De opzet van de Vakdagen Schoonmaak is verder om een bepaald deel van de sector een mogelijkheid tot verdieping te geven. Zij zijn bedoeld om gedurende twee dagen lang te fungeren als ontmoetingsplaats tussen aanbiedende en vragende kant. Daarom bestaan de dagen uit twee delen: er is een lezingenreeks in verschillende zalen, terwijl er parallel daaraan een bedrijfs- en productinfomarkt aanwezig is. Daar zullen tientallen schoonmaakbedrijven zich presenteren.

Lezingen

Op 7 en 8 september worden gedurende twee dagen tijdens kantooruren een aantal vakgerichte lezingen gehouden, de themapresentaties. Invulling gebeurt zowel door standhouders als deskundigen in de sector. De themapresentaties zijn geen productcommercials, maar informatiebijeenkomsten waar mensen daadwerkelijk in de praktijk mee aan de slag kunnen. Bijeenkomsten waar de 'best practice' aan bod komt. De inhoud is van de presentaties wordt als essentieel beschouwd. Bezoekers van de facilitaire vakdagen moeten de toegevoegde waarde van de lezingen kunnen erkennen.

Vandaar dat gekozen is voor presentaties uit het werkveld. Alexander Bos, voormalig secretaris van de vereniging voor Facility Management Nederland, is verbonden aan de Schoonmaakdagen en hij heeft de inbreng van de themapresentaties op waarde beoordeeld. Dit vanuit zijn jarenlange ervaring met de invulling van facilitaire workshops en zijn werkzaamheden in de sector. De kwaliteit van de presentaties is daarmee gagarandeerd.

Bedrijfs- en productinfomarkt

Tegelijkertijd vindt er dus een bedrijfs- en productinfomarkt plaats. Bezoekers die dan meer belangstelling hebben voor de producten en diensten in de schoonmaaksector kunnen daar hun informatie vergaren. De stands zijn allemaal uniform, zodat een bezoek weloverwogen kan plaats vinden. Omdat ook leveranciers de gelegegenheid hebben een lezing te geven, sluiten de themapresentaties en de markt bij elkaar aan.

De onderwerpsgewijze, verticale benadering, de kleinschalige opzet en het uitgebreide lezingenprogramma staan garant voor het onderscheid met de gangbare vakbeurzen. Op dit evenement valt alles te vernemen op het gebied van schoonmaak.

De Vakdagen Schoonmaak zijn bedoeld als een verticale opvulling van de vakbeurs Facilitair, die HoLaPress Communicatie jaarlijks houdt in Den Bosch. Zij vormen de logische aanvulling voor dat deel van de deelsector, dat behoefte heeft aan meer dan een horizontale informatieverstrekking, zoals dat het geval is op de vakbeurs Facilitair. Het evenement is bewust laagdrempelig van aard. Zo zijn parkeren en toegang kosteloos. Dit speciale nummer van het weekblad Facilitair biedt bezoekers een overzicht van alles wat de dagen te bieden hebben.


Zie voor meer informatie pagina 16

Foto HLP

Tijdens de Vakdagen Schoonmaak worden nieuwe ontwikkelingen geboren.

Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’