• Vakvereniging brandveiligheid: fm’ers on fire
03 mei 2010
03 mei 2010

Vakvereniging brandveiligheid: fm’ers on fire

Nederland is een vakvereniging op het gebied van brandveiligheid rijker: IFE Nederland. Ook facilitair managers en gebouwbeheerders kunnen lid worden en zich laven aan een schat van informatie en niet-alledaagse oplossingen om hun gebouwen veiliger te maken.

IFE Nederland maakt onderdeel uit van een groter internationaal netwerk wat zich bezighoudt met brandveilig ontwerpen en bouwen. Bij dit zogeheten Institution of Fire Engineers zijn meer dan 12.000 onafhankelijk werkende professionals op het gebied van fire safety engineering aangesloten. Een belangrijk gegeven, omdat de nieuw vakvereniging daar voor een groot deel haar bestaansrecht aan ontleent. Voorzitter Marcel Lasker verklaart: ‘De bestaande verenigingen zijn verenigingen van bedrijven of instellingen. IFE Nederland kent alleen een persoonlijk lidmaatschap en biedt daarom een breed platform voor professionals met een grote diversiteit in achtergrond en werkomgeving. Ook dienen wij geen politieke of commerciële doelen of belangen.’

Anders dan andere vakverenigingen zoekt IFE Nederland het niet alleen in standaardoplossingen bij het brandveiliger maken van een gebouw. ‘De meeste gebouwen in Nederland zijn met de bestaande werkwijzen prima te bouwen. Bijzondere bouwwerken worden bij toepassing van de standaardoplossingen vaak te duur of te complex, doordat de standaardoplossing leidt tot overdimensionering of ongewenste complexiteit. Hier kan door toepassing van de principes van fire safety engineering een betere of meer kosteneffectieve oplossing gevonden worden’, aldus Lasker.

De IFE Nederland-voorzitter, die tevens een adviesbedrijf heeft op het gebied van gebouwveiligheid én daarnaast bevelvoerder is van het brandweerkorps in het Groningse Scheemda, vervolgt: ‘Ons streven is dan ook om het werkveld van dusdanige informatie te voorzien dat zij - weliswaar binnen de brandbreedte van het Bouwbesluit - gaan zoeken naar creatievere oplossingen, uitgewerkt in een ontwerp.’

Daarbij wil IFE Nederland zijn leden ook stimuleren over de schutting te kijken. ‘Het gaat erom dat mensen een idee krijgen wat werkt en wat niet. In Engeland, bijvoorbeeld, is de overheid heel steng qua handhaving van de regels. Als gebouwbeheerder krijg je enorme boetes en zelfs gevangenisstraffen opgelegd wanneer jouw gebouw niet voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Nergens in de statistieken is echter terug te zien dat deze aanpak leidt tot minder schade of slachtoffers bij brand’, reageert Lasker.

‘Het Bouwbesluit schrijft bijvoorbeeld voor dat de schade bij brand voldoende beperkt moet kunnen worden. Maar wat is voldoende? Waar het ons nu om gaat, is om invulling te geven aan het begrip voldoende. Daarbij gaan wij uit van brand als fysisch verschijnsel én het menselijk gedrag. Anders gezegd: wij bekijken de effecten die brand heeft op een gebouw en op mensen.’

Persoonlijk is Lasker zeer onder de indruk van het systeem wat de Verenigde Staten hanteert bij het ontwerpen van complexe gebouwen. ‘Daar werken advies- en ingenieursbureaus in ontwerpteams, waarbij al in het beginstadium een overheidsadviseur bij de plannen betrokken wordt. Daarnaast kennen ze zogenoemde peer reviews. Een adviseur laat zijn ontwerp beoordelen door een collega-ontwerper met als doel om tot een beter ontwerp te komen.’

De IFE Nederland-voorzitter hoopt dat het in ons land ooit ook tot zo’n manier van werken komt. ‘Het blijft in Nederland vooralsnog redelijk staren naar regeltjes. Maar hoe je het ook went of keert: de rook stijgt hier net zo op als de rook in Amerika. Laten we vooral leren van elkaar in plaats van elkaar de tent uit te vechten omdat adviesbureau A het net iets beter denkt te weten dan ingenieursbureau B.’

Wanneer mensen in de ontwerpfase al goed samenwerken, leidt dit uiteindelijk ook voor de facilitair managers en gebouwbeheerders tot optimalisatie van brandveiligheid in hun gebouw denkt Lasker. Over het hier en nu is hij echter ook duidelijk: ‘Wij zijn als vereniging niet de vraagbaak voor alle problemen. Wij bieden een platform en faciliteren kennis, daarmee hopen we bij te dragen aan de ontwikkeling van het vak en de oplossingen van morgen.’
Natascha GeernaertMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’