• Veel illegale arbeid in schoonmaak<br />
11 september 2008
11 sept 2008

Veel illegale arbeid in schoonmaak

Bij bijna een op de vijf schoonmaakbedrijven die vorig jaar door de Arbeidsinspectie werden gecontroleerd was sprake van illegale arbeid. Dat is net zo veel als een paar jaar geleden. Het aantal controles van de Arbeidsinspectie is wel verdubbeld.
Ruim vijfhonderd schoonmaakbedrijven kregen bezoek van de Arbeidsinspectie. Het ging vooral om glazenwassers en om schoonmakers van gebouwen zoals kantoren, hotels en vakantieparken. In achttien procent van de inspecties was iets mis. De Arbeidsinspectie schreef 83 boetes uit voor een bedrag van ruim € 690.000. In achttien gevallen was er sprake van identiteitsfraude: werknemers met valse papieren of de papieren van iemand anders. Omdat de inspectie gericht controleert, zijn de cijfers niet representatief voor de hele branche.
Er is een verschuiving te zien in nationaliteit. Waar voorheen vooral Afrikanen zonder werkvergunning schoonmaakten, gaat het nu in bijna de helft van de gevallen om Bulgaren. Er is geen sprake van grote aantallen: van de 88 illegale werknemers kwamen er 38 uit Bulgarije. De Arbeidsinspectie kreeg signalen van bonafide glazenwassers dat de Bulgaren de markt verstoren met oneerlijke concurrentie. De inspectie houdt dit nauwlettend in de gaten. Dit jaar zijn er nieuwe controles, waarbij ook weer op betaling onder het wettelijk minimumloon wordt geïnspecteerd.