• VEILIG WERKEN OP HOOGTE<br />
27 oktober 2011
27 okt 2011

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Tijdens het evenement Veilig op de Hoogte zijn de eerste exemplaren uitgereikt van de handleiding Veilig onderhoud aan gebouwen. De eerste exemplaren werden door Huub Scholtz, voorzitter van het Platform Preventie Valgevaar, uitgereikt aan voorzitters en bestuursleden van brancheorganisaties waarvan leden dagelijks te maken hebben met het werken op hoogte. De handleiding Veilig onderhoud aan gebouwen is geschreven met het oog op de  implementatie van het gewijzigde Bouwbesluit dat op 1 januari 2012 in werking treedt. Vanaf dat moment moet veilig onderhoud van gebouwen en nieuwbouw worden meegenomen in de ontwerpfase van een project. De handleiding Veilig onderhoud aan gebouwen is de eerste handleiding/leidraad die uitleg geeft aan deze wijziging. Integrale veiligheid is een belangrijk aspect voor alle fasen van de levenscyclus van gebouwen. Dit betekent dat alle soorten veiligheidsrisico’s integraal moeten worden beoordeeld en gemanaged tijdens de ontwikkeling, het ontwerp, de bouw, het beheer en de sloop van dergelijke projecten. De beoordeling en het management van deze risico’s heeft betrekking op alle betrokkenen (onderhoudspersoneel, bouwvakkers, omwonenden en derden in de omgeving). Het veilig onderhoud van gebouwen als onderdeel van integrale veiligheid, sluit naadloos aan op de EU Richtlijn 92/57 zoals deze is opgenomen in het Arbobesluit.