• Veilige kersversieringen onontbeerlijk
21 november 2005
21 nov 2005

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee zoals het NIBRA en TNO, maar ook producenten van kerstversieringen. Naar verwachting wordt de nieuwe norm in de carnavalsperiode gepresenteerd.

Emiel Krijt is secretaris van het projectteam dat aan de NTA 8007 werkt. Hierin zitten diverse organisaties die direct belang hebben bij eenduidigheid in de regelgeving. Deelnemers zijn onder meer TNO-Bouw, Landelijk Netwerk Brandpreventie (LNB) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Laatstgenoemde betaalt het grootste deel van de kosten. Ook kunstkerstbomen fabrikant Heyting Holland BV is erbij betrokken. Directeur Gerrit Heyting trok twee jaar geleden uit ergernis over de onduidelijke regelgeving bij TNO aan de bel. Hij vroeg het instituut een richtlijn te ontwikkelen. Sindsdien is de ondernemer betrokken bij het overleg over de nieuwe norm. Emiel Krijt: ‘We zitten met een groot aantal partijen rond de tafel. Met behulp van bestaande regelgeving, maken we afspraken over wat wel en wat niet kan. We houden natuurlijk belangrijke voorschriften in de gaten, zoals Europese regelgeving.

Tot op heden hanteerde de brandweer de NEN 6065. Deze norm is echter bedoeld voor het bepalen van brandgedrag van bouwmaterialen. Hierdoor worden te zware eisen aan lichtere materialen zoals kerststukjes of carnavalsversieringen gesteld. De NEN 6065 is daarom niet geschikt voor het keuren van versieringsmateriaal. De NEN 6065 is ook Heyting een doorn in het oog. ‘Het is een norm uit de bouw. Je kan het vergelijken met het opstellen van een norm voor wasmachines en die dan toepassen op auto’s. Je kan die twee zaken niet vergelijken.’

Anders dan de NEN 6065 moet de NTA 8007 onderscheid gaan maken tussen verschillende producten aan de hand van formaat, gewicht en het gebruikte materiaal. Daarbij houden de normstellers rekening met de bezettingsgraad van de ruimte waarin de decoratie terecht komt. Krijt: ‘In een drukke discotheek worden in principe andere eisen gesteld aan bijvoorbeeld een kerstboom dan aan een boom in een bibliotheek. Daar is het doorgaans minder druk dan in de disco en hebben mensen meer de ruimte om in geval van brand actie te ondernemen of te vluchten. De situatie verandert natuurlijk als men een groot feest in de bibliotheek organiseert, dan gelden er andere regels.’ De NTA 8007 levert dan ook verschillende klassen van brandveiligheid op voor de versieringen. Deze nieuwe indeling moet een einde maken aan de onduidelijkheid of een product brandveilig is of niet. Op de verpakking wordt dit momenteel niet altijd duidelijk aangegeven. Vaak wordt iets brandwerend genoemd, terwijl deze claim niet altijd waargemaakt kan worden. Het advies aan kopers is dan ook om hun leverancier te vragen volgens welke norm het product is gekeurd. Verkopers verstrekken certificaten aan hun klanten, zodat ze bij een eventuele controle kunnen aantonen dat er inderdaad goedgekeurde versieringen in het pand aanwezig zijn. Fabrikant Heyting kwalificeert deze certificaten als ‘wazig’. ‘Die keurmerken zijn gebaseerd op de NEN 6065 en die voldoet niet. Zelf laat ik mijn kunstkerstbomen testen door TNO. Daar heb ik een certificaat van. Zodra de nieuwe norm van kracht wordt, ga ik die natuurlijk hanteren. Ik neem deze kwestie zeer serieus.’ In de NTA 8007 is een apart hoofdstuk opgenomen over wat er nu precies op de verpakking en de factuur moet komen te staan. Hierdoor moet het voor de kopers van kerstversiering duidelijk zijn of zij een brandveilig product in handen hebben.

Het veilig maken van decoratiemateriaal werd een actuele zaak naar aanleiding van de beruchte brand in een Volendamse uitgaansgelegenheid waar op Nieuwjaarsnacht 2001 doden en zwaargewonden vielen doordat opgehangen kerstversiering vlam vatte. Nadat de omvang van de ramp duidelijk werd en iedereen geschokt was door de gevolgen, besloten lokale overheden streng toe te gaan zien op de brandvoorschriften. In 2001 was er alleen geen algemene norm gesteld voor decoratiematerialen. Hierdoor ontstonden tussen de controlerende instanties verschillen in de gehanteerde normen en regels. Deze verschillen, hebben grote gevolgen voor de betrokken ondernemers, ongeacht of deze nu versieringen verkopen of juist aanschaffen. Een goed voorbeeld hiervan draagt Krijt aan. De medewerkers van het NEN kregen afgelopen Kerst het bericht dat een grote Nederlandse bank alle kunstkerstbomen uit al haar filialen in Nederland liet verwijderen, nadat in één gemeente deze boom was gekenmerkt als brandgevaarlijk. Op alle andere plaatsen was er geen vuiltje aan de lucht. Desondanks nam de organisatie geen risico en moesten de bomen weg. Dit betekende een grote strop voor de kerstbomenhandelaar, die zijn handelswaar terug moest nemen. Met eenduidige regelgeving had dit kunnen worden voorkomen. Binnen Europa verschillen de brandveiligheidseisen ook nog eens per land. Nog maar gezwegen over de import van zaken, die nog van verder over zee naar ons toekomen. Daardoor hebben kopers en verkopers een probleem op het moment dat de brandweer komt controleren.

Tot aan de carnavalsperiode blijft het voor ondernemers onduidelijk aan welke voorschriften versieringen moeten voldoen. Het advies van Krijt aan ondernemers is dan ook zich goed te laten informeren over de eisen waaraan het gebruikte decoratiemateriaal moet voldoen. Krijt wijst op de brochure ‘Feestversiering, het kan en moet veilig.’ van het LNB. Deze valt op te vragen via de website www.brandweerkennisnet.nl. Krijt: ‘Dat is een goed en praktisch document dat op veel vragen een antwoord heeft. Daarnaast kunnen mensen contact opnemen met de gemeente of de plaatselijke brandweer.’

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’