• 'Veiligheid brandweer in gevaar'<br />
29 oktober 2010
29 okt 2010

'Veiligheid brandweer in gevaar'

De vakbonden die brandweermannen vertegenwoordigen, vinden dat brancheorganisatie NVBR de veiligheid van de Nederlandse brandweer en dus ook van de burgers in gevaar brengt. De brancheorganisatie neemt volgens de bonden al jarenlang klachten over het communicatiesysteem C2000 niet serieus en luistert niet naar de problemen van de achterban. Daarom willen de bonden een nieuwe brancheorganisatie oprichten. Zij schrijven dit in een brief aan het Veiligheidsberaad, het overkoepelende orgaan van de voorzitters van alle veiligheidsregio’s, en minister Ivo Opstelten van Veiligheid. Nederland telt ongeveer 27.000 brandweerlieden. De NVBR stelt in een reactie zich niet te herkennen in de kritiek van de vakbonden. ‘Wij hebben deze signalen niet ontvangen', aldus een zegsman. Het evalueren en verbeteren van C2000 noemt de branchevereniging  ‘een zorgvuldig proces'. Het ministerie van Veiligheid en Justitie vindt het niet zijn taak te reageren op de brief, omdat die in de eerste plaats tegen de brancheorganisatie gericht is. Het ministerie wijst er wel op dat er al druk gewerkt wordt aan een verbeterplan voor C2000 en dat daarover ook veel contact is met de NVBR, net als over het werk van de brandweer zelf.

 

Zie pagina 9: 'C2000 ligt al jaren onder vuur'Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’