• VEILIGHEID ZIEKENHUIS TOEGENOMEN<br />
19 juni 2007
19 jun 2007

VEILIGHEID ZIEKENHUIS TOEGENOMENHet aandeel incidenten met geweld in ziekenhuizen neemt af. Was het aandeel in 2005 nog 51,8 procent van het totaal aantal meldingen, afgelopen jaar was dat veertig procent. Daarmee is en blijft dit type indicent overigens nog steeds het meest geregistreerd. Schade/diefstal (29,5 procent), verstoring van de orde (15,6 procent) en gevaarlijke situaties (14,9 procent) volgen.

Dit wijzen de jaarcijfers 2006 uit het Ziekenhuis Incident Registratiesysteem (ZIR) uit. Het ZIR is onderdeel van het project Veiligezorg van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ). Met dat project besteden ziekenhuizen aandacht aan het onderwerp agressie.

Volgens StAZ is ook het veiligheidsgevoel van ziekenhuispersoneel toegenomen door maatregelen die ziekenhuizen nemen, zowel in fysiek als technisch opzicht. 'Bij het fysieke aspect moet u niet denken aan mensen van een beveiligingsbedrijf, maar aan de politie. Er zijn goede afspraken gemaakt tussen ziekenhuizen en politie dat zij snel ter plekke is op het moment dat er iets aan de hand is', zegt senior beleidsmedewerker Ineke van Nes van StAZ.

Bij technische maatregelen om incidenten aan te pakken, moet gedacht worden aan het ophangen van videocamera's. Dat gebeurt in ziekenhuizen steeds vaker, aldus Van Nes. 'Maar ook compartimenteren kan een bijdrage leveren aan minder incidenten. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde ruimtes voor bezoekers op bepaalde tijden afsluiten. Je moet er toch niet aan denken dat een junk bij de sleutels kan die bovenop een medicijnkast liggen.'

Uit de cijfers van het ZIR komt verder naar voren dat de meeste incidenten (41 procent) worden veroorzaakt door patiënten. Bezoekers (11,7 procent) en begeleiders van patiënten (11,5 procent) misdragen zich minder vaak. 'En heel soms komt het voor dat een medewerker van een ziekenhuis iets doet', aldus Van Nes.

Verleden jaar werden van 1.632 slachtoffers de kenmerken vastgelegd. In ruim zeventig procent werd een personeelslid van een hospitaal de dupe van geweld, agressie, schade, diefstal of een gevaarlijke situatie (bijvoorbeeld een bed voor een nooduitgang). Dat percentage komt overeen met dat van 2005.

Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’