• Veiligheidsadviseurs bundelen hun krachten<br />
13 januari 2008
13 jan 2008

Veiligheidsadviseurs bundelen hun krachten

Chapeau: 'Met samenwerkingsverband willen we elkaars deskundigheid versterken'

Drie adviseurs op het gebied van Veiligheid, Arbo en Milieu hebben hun krachten gebundeld. Onder de naam NUveilig is een samenwerkingsverband gevormd door Jan Hoogendorp, Freddy de Pril en Dirk Paardekoper. De eenmansbedrijven van de drie betrokken adviseurs blijven overigens bestaan. NUveilig richt zich op het midden- en kleinbedrijf (MKB), op ondernemersverenigingen en parkmanagement.

Jan Hoogendorp adviseert, levert en installeert op het gebied van veiligheidssignalisatie, vluchtwegplattegronden, noodverlichting en bhv/arbo. Drs. Freddy de Pril is onder meer gespecialiseerd in milieuvraagstukken, energiebesparing en de opslag van gevaarlijke stoffen. Ir. Dirk Paardekoper is gecertificeerd veiligheidskundige en arbeidshygiënist en rekent tot zijn terrein onder meer arbopreventie, risicomanagement, machineveiligheid en werkplekinrichting.

'We kennen elkaar al een tijdje. De afgelopen jaren kwamen we elkaar geregeld tegen op beurzen', vertelt Jan Hoogendorp. 'In de praktijk stuitte ik regelmatig op vragen waar ik het antwoord op schuldig moest blijven. Om een voorbeeld te noemen: ik kom veel bij bedrijven om te controleren of de veiligheid voldoende gewaarborgd is. Bij een rondgang kwam ik een keer chemicaliën tegen. Nu is de kennis van deze stoffen bij mij niet rijkelijk voorhanden. Als zich nu weer zo'n situatie voordoet, kan ik terugvallen op de expertise van Freddy de Pril, die chemicus is. Een ander voorbeeld? Bij het scannen van de veiligheid op de werkvloer is de kennis van Dirk Paardekoper op het gebied van risicomanagement erg bruikbaar. Op deze en andere manieren willen we met dit samenwerkingsverband elkaars deskundigheid versterken.'

Het nieuwe samenwerkingsverband laat hulpvragen van mogelijke opdrachtgevers centraal binnenkomen. Vervolgens wordt gekeken welke adviseur(s) bij de behandeling betrokken wordt. 'Je kunt alleen op deze manier werken als er een sfeer van onderling vertrouwen bestaat. Die basis is bij ons zeker aanwezigheid', stelt Hoogendorp.

Brandveiligheid

Er is veel te doen over brandveiligheid in het midden- en kleinbedrijf. Veel bedrijven zouden het niet zo nauw nemen met het naleven van de regels. Hoogendorp herkent die diagnose, maar volgens hem is er in veel gevallen geen sprake van onwil. 'De regels zijn zo complex geworden dat veel ondernemers door de bomen het bos niet meer zien.

De meeste organisaties beschikken over mensen die verantwoordelijk zijn voor brandveiligheid, maar die mensen hebben vaak op een aantal onderdelen deskundige hulp en scholing nodig. Ik vind overigens dat er bij sommige controles nogal rigide te werk wordt gegaan. Dat gebeurt doorgaans niet als gemeenten zelf controleren, maar soms wel als die inspecties zijn uitbesteed. Komt er iemand die overijverig een verbaal uitschrijft, daar waar een waarschuwing, gekoppeld aan snelle actie, net zo effectief is.'

Jack van Eekelen

Foto NUveiligMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’