• Verborgen leegstand bij kantoorhuurders<br />
30 mei 2011
30 mei 2011

Verborgen leegstand bij kantoorhuurders

De leegstand op de kantorenmarkt is nog groter dan de verhuurders nu registreren. Huurders kampen met een verborgen overschot aan vierkante meters, die de markt opkomen zodra huurcontracten ten einde lopen.

Volgens de Netherlands Facility Costs (NCF) Index zaten zowel huurders als eigenaar-gebruikers vorig jaar minimaal 6% te ruim in hun jasje. Krimpende organisaties doen sneller hun overtollige werkplekken van de hand dan vierkante meters kantooroppervlak, zo blijkt.

Door de economische malaise zoeken de leden van de NCF Index - grote ondernemingen, instellingen en overheden - naar een intensiever gebruik van kantoorruimte, waardoor uiteindelijk minder vierkante meters nodig zijn. In het traditionele kantoor wordt de vaste werkplek maar een derde van de werktijd echt gebruikt: werknemers zijn op weg naar een klant, met vakantie of in vergadering. Aangezien de kosten van een kantoorwerkplek een slordige € 10.000 per jaar bedragen, zijn er grote besparingen mogelijk.

De NCF Index meet sinds 2003 jaarlijks de totale kosten per werkplek. Die bestaan voor de helft uit huisvestingskosten (huur, nutsvoorzieningen, onderhoud); voor een kwart uit werkplekgerelateerde ict-kosten; voor een vijfde uit de kosten voor diensten en middelen als catering, beveiliging, schoonmaak, repro en meubilair; en wat coördinatiekosten

Het is opvallend dat de totale kosten in euro’s nominaal 13% liggen onder die van 2003, een stevige verbetering van de verhouding prijs-prestatie. Belangrijkste daler in de achterliggende jaren zijn de ict-kosten, die in 2010 23% lager waren dan in 2003 (waarvan 1% daling in 2010). Goede tweede zijn de kosten voor diensten en middelen, die in 2010 18% lager waren dan in 2003 (waarvan 2% in 2010). De totale kosten in Nederland bedroegen in 2010 exclusief btw € 9.990 voor de mediane kantoorwerkplek en € 10.881 per fulltimer.