• Verhuizing met kerst<br />
07 december 2011
07 dec 2011

Verhuizing met kerst

Het Ronald McDonald Kinderfonds verhuist per 1 januari van De Bilt naar Amersfoort. Het goede doel gaat een etage huren in het pand van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde op het Stationsplein. Het pand voldoet aan alle eisen die aan een moderne, duurzame kantooromgeving worden gesteld, aldus het kinderfonds. Twynstra Gudde geeft het kantoormeubilair in bruikleen, zodat geen nieuwe investeringen hoeven te worden gedaan in de kantoorinrichting. Daarnaast kan het Ronald McDonald Kinderfonds gebruik maken van gezamenlijke faciliteiten, zoals receptie, parkeergarage, bedrijfsrestaurant en ict.
Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft bewust gekozen voor een locatie binnen een straal van twintig kilometer rond de oude locatie, zodat de afstand voor alle huidige medewerkers goed is te overbruggen. Tegelijk met de verhuizing gaan de medewerkers van het Ronald McDonald Kinderfonds flexibeler werken. Ze hebben voortaan meer vrijheid in het kiezen van hun werktijden en -locatie. De verhuizing vindt plaats tussen kerst en oud en nieuw, zodat de organisatie en haar relaties er zo min mogelijk overlast van ondervinden.