• Verkoop gebouwen<br />
29 juni 2009
29 jun 2009

Verkoop gebouwen

Het College sanering zorginstellingen (CSZ) gaat er op toezien dat ziekenhuizen en verpleeghuizen de opbrengst van de verkoop van gebouwen in de zorg steken. Zorginstellingen moeten aan het college vragen of het goed is dat ze gebouwen gaan afstoten. Ook bepaalt het CSZ het bedrag dat voor de zorg behouden moet blijven. De ministerraad heeft besloten dit wettelijk te regelen. Ziekenhuizen hoeven sinds begin vorig jaar de overheid geen toestemming voor bouwplannen meer te vragen, maar krijgen de afschrijving en kosten van investeringen ook niet meer vergoed. Om te voorkomen dat er door deze grotere vrijheid met de zorghuisvesting geld weglekt uit de zorg, neemt het kabinet nu maatregelen. Ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen bezitten voor 25 miljard aan onroerend goed. Door verkoop van gebouwen streken ze vorig jaar 400 miljoen o.