• Verpleging stukken duurder<br />
15 december 2009
15 dec 2009

Verpleging stukken duurder

De uitgaven aan verpleging en verzorging stijgen tot 2030 jaarlijks met 3,4 procent. Oorzaak van die stijging is onder meer het gevolg van stijgende prijzen en meer behoefte aan zorg. Dat is de verwachting van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), zo staat in de publicatie 'Vergrijzing, verpleging en verzorging'. 'Het gebruik van zorg stijgt minder snel dan op basis van de vergrijzing kon worden verwacht, omdat de ouderen van de toekomst gezonder en hoger opgeleid zijn dan de ouderen van nu', stellen de onderzoekers. Bijna 10 miljard euro werd in 2005 betaald aan de collectieve uitgaven aan verpleging en verzorging. Dat is exclusief uitgaven voor persoonsgebonden budgetten en kapitaallasten. De sector verpleging en verzorging is een van de belangrijkste onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).


Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’