• 'Verzuim kost schoonmaaksector veel geld'
16 februari 2007
16 feb 2007

'Verzuim kost schoonmaaksector veel geld'

Hoe kun je een aangename werkomgeving ook aangenaam houden? Deze vraag stond centraal tijdens een symposium van Intervest in het Belgische Diegem. Bijvoorbeeld door een professioneel beheer en inkoop van kantoorbenodigdheden, zo signaleerde Piet Vermassen, commercieel directeur van Office Depot. 'Want 10% van de jaarlijkse inkoop ligt in de kast en wordt nooit gebruikt binnen de organisatie.'

Behalve het goed organiseren van de dagelijkse klussen binnen het bedrijf, waar Glen Versyk, managing director van Aegis een betoog over hield, is verder een efficiënte manier van schoonmaken noodzakelijk om de werkomgeving aangenaam te maken en ook te houden.

Claudine Decorte, commercieel directeur van schoonmaakbedrijf GOM, tekende daarbij aan dat per vijf tot tien medewerkers een leidinggevende nodig is. 'Veel bedrijven vergissen zich daar nog in.' Strakke leiding is volgens haar nodig omdat schoonmakers een nogal 'zwart-wit-denkpatroon' hebben.

'De facilitair manager moet een deel van die leiding op zich nemen. Dit geldt niet alleen wanneer de schoonmaak in eigen beheer plaatsvindt, maar ook als de zaken zijn uitbesteed. Het is niet zo dat bij uitbesteding de facilitair manager nergens meer naar om hoeft te kijken. Want een schoonmaakbedrijf heeft niet continu een instructeur naast de schoonmaker rondlopen. Een schoonmaakbedrijf moet zorgen voor vervanging van personeel, materialen en middelen, maar kan niet iedere avond op de werkplaats aanwezig zijn.'

En laat er geen misverstand over bestaan, het vervangen van personeel is niet zomaar even geregeld, gaf de directeur mee. 'Daar zijn soms wel vijftig telefoontjes nodig, ondanks het enorme bestand dat we tot onze beschikking hebben. De werknemer moet, ook gezien de privé-situatie, namelijk in het bestaande rooster passen.'

Nu is het zo dat het ziekteverzuim in de schoonmaaksector niet erg hoog lig. Volgens de directeur ligt dat op 7 tot 8 %. 'Er zijn sectoren waar het veel erger is. Het valt dus mee, maar wij zijn als schoonmaakbedrijven wel voortdurend bezig dat verzuim terug te dringen. Verzuim kost ons heel veel geld.'

Taakverdeling

Om de schoonmaak is goede banen te leiden, is een evenwichtige taakverdeling van belang. Een schoonmaker die twee kantoorverdiepingen moet schoonmaken, kan zich bijvoorbeeld benadeeld voelen doordat een collega slechts de verantwoordelijkheid heeft over de begane grond. Terwijl dit helemaal niet het geval hoeft te zijn.

‘Misverstanden kunnen ontstaan doordat ook de productienormen een rol spelen. Dit moet goed worden uitgelegd’, aldus de directeur. ‘Communicatie richting schoonmaakpersoneel is essentieel. Maar dat geldt ook voor overleg tussen het schoonmaakbedrijf en de facilitair manager. Er moet regelmatig overleg plaatsvinden om de samenwerking tot een goed einde te brengen.’

De genoemde taakverdeling moet ook transparant plaatsvinden. Goed afgestemd moet worden hoeveel uren er voor bepaalde taken beschikbaar zijn. Decorte: ‘Want als een schoonmaker bijvoorbeeld ook koffie moet zetten en de afwas moet doen, dan zal hij die twee taken liever uitvoeren dan de schoonmaak zelf.’

Een schoonmaker raakt het beste gemotiveerd bij een stipte loonbetaling en continuïteit van het bedrijf waar hij werkt. Dit heeft een enquête van GOM uitgewezen. Maar continuïteit is überhaupt een belangrijke voorwaarde voor het leveren van kwaliteit. ‘Je kunt beter een schoonmaker hebben die trager werkt, maar wel altijd aanwezig is en nooit ziek is. Met een nieuwe schoonmaker moet alles opnieuw worden uitgelegd’, sloot de directeur af.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’