• <em><em><em><em><em><em><em><em><em><span style=Vijftien speciale couveuse-suites in CWZ" >
05 november 2008
05 nov 2008

Vijftien speciale couveuse-suites in CWZ

Met de komst van vijftien couveuse-suites is het gezinsgerichte zorgconcept op de afdeling neonatologie in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen vorm gegeven. Hierdoor  is vanaf nu een gezamenlijk verblijf van moeder en pas geboren kind mogelijk. In dit zorgconcept staat het gezin centraal. Ongeacht de benodigde verpleegkundige hulp, biedt de realisatie van de couveuse-suites ouders 24 uur per dag de mogelijkheid om bij hun te vroeg geboren kind te zijn.


De vijftien couveuse-suites zijn door nauwe samenwerking van adviesbureau 2 double you uit Veenendaal en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) tot stand gekomen. Al in februari 2007 vloog het team van 2 double you samen met afgevaardigden van het CWZ naar de VS, om daar het idee van de couveuse-suites te bekijken. Tijdens de terugreis ontstond al snel de vraag of het bezochte concept van de couveuse-suites ook in het CWZ was te implementeren.

'In de Verenigde Staten is de ‘sky the limit’, terwijl we in het CWZ te maken hadden met een bestaande omgeving. Er was letterlijk maar een aantal vierkante meters beschikbaar om de afdeling met vijftien couveuse-suites te realiseren. Het was de uitdaging om binnen deze bestaande omgeving de juiste vertaalslag te maken van concept naar gestandaardiseerde suite',  licht directeur Winold Wijnholds van 2 double you toe.

Geen concessies
Al snel werd een ambitieus programma van eisen vastgelegd. Vanwege het adherentiegebied van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis bleek een minimum van vijftien suites noodzakelijk te zijn. Vanaf de start werd duidelijk dat het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis niet bereid was om concessies te doen. 'Ze wilden geen half werk leveren. Het concept van de couveuse-suites zou naar wens en behoefte doorgevoerd worden, of helemaal niet', vertelt Wijnholds. Het eindresultaat mag er zijn: naast een speciale voedingsstoel voor de moeder, is er tevens een slaapplaats voor de ouder.

Wijnholds: “We hebben bewust gekozen voor een inklapbed. Indien nodig, is de suite ook toegankelijk voor een ziekenhuisbed. Want niet alleen het kind, maar ook de moeder heeft soms nog zorg nodig.Door innovatief om te gaan met onderdelen wilden we zoveel mogelijk functionaliteiten op vijftien vierkante meter toepassen.'

Ruimtelijke beleving
De couveuse-suites kenmerken zich allemaal door een huiselijke inrichting. Het gebruik van warme kleuren heeft een bewezen positieve uitwerking op het ziekenhuisverblijf. De afdeling heeft twee ‘regenbooggangen’. Er is bewust gekozen voor deze regenbooggangen. Hoewel ze bijzonder kleurrijk zijn, wordt het kleurenspectrum van de regenboog door mensen tegelijkertijd als rustig ervaren.

'De gangen vormen zo een samenhangend geheel. Doordat elke suite een eigen kleur heeft, is het mogelijk het individuele karakter van de suite extra te benadrukken. Afhankelijk van de wensen en zorgbehoeften van het kind en de moeder, wordt het licht, het geluid en de temperatuur is de suite aangepast. Om een ruimtelijke beleving te creëren hebben we bovendien geprobeerd de afdeling als het ware los te koppelen van de buitengevel. Het is ons uiteindelijk gelukt om alle ruimtes te voorzien van daglichtbeleving.'


Door de goede samenwerking met het CWZ is de afdeling met couveuse-suites in een korte periode gerealiseerd. Er zijn verschillende werkgroepen gevormd. Afdelingsbreed was er continu inspraak. 'Iedereen toonde zich heel betrokken. We hebben een echte teamprestatie geleverd.  Net als 2 double you denkt het ziekenhuis steeds in slimme oplossingen. En altijd vanuit het perspectief van de patiënt. Het resultaat is een bijzonder bouwkundig ontwerp.  Daar kunnen we allemaal trots op zijn', besluit Wijnholds.

Streamer

'Het is de kunst om binnen een bestaande omgeving de juiste vertaalslag te maken van een zorgconcept naar een bouwproject.'


Foto Double you