• Vitens draagt watertorens over<br />
31 maart 2011
31 mrt 2011

Vitens draagt watertorens over

Drinkwaterbedrijf Vitens draagt Vitens vier watertorens over aan de Nationale Maatschappij tot Behoud en Exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEi). Met een nieuwe overeenkomst dragen beide partijen zorg voor een weloverwogen herbestemming van de gebouwen. Het gaat om de watertorens in Sint Jansklooster, Baarn, Zeist en op termijn Wageningen.

Vitens bezit vele watertorens. Vroeger werden deze torens gebruikt om de waterdruk te regelen en voor de opslag van drinkwater. Door de ontwikkeling van moderne technieken wordt hun functie steeds vaker overbodig en worden steeds meer torens uit gebruik genomen. Vaak gaat het om een (rijks)monument dat tot industrieel erfgoed wordt gerekend. Daarbij is een watertoren door zijn afmetingen vaak beeldbepalend in de omgeving.

Vitens biedt watertorens die geen functie meer hebben in de drinkwatervoorziening te koop aan. Bij het zoeken naar potentiële kopers wordt bij torens die tot het industrieel erfgoed extra gelet op partijen die voor een verantwoorde herbestemming kunnen zorgen.  Voorwaarde voor de verkoop van watertorens is dat ze niet in een waterwingebied staan, hier gelden namelijk strenge regels om het drinkwater te beschermen.

Wanneer dit wel het geval is kijkt Vitens naar een mogelijke herbestemming van het gebouw. Een voorbeeld van zo'n watertoren is die in Sint Jansklooster. Deze toren werd gebouwd in 1931 en is aangemerkt als rijksmonument. Inmiddels heeft Vitens in samenwerking met Natuurmonumenten, dat natuurgebied De Wieden en het bijbehorende bezoekerscentrum beheert, een mogelijke nieuwe bestemming gevonden: een herinrichting van de toren als uitkijktoren over De Wieden.

De monumentale status van de watertoren in Sint Jansklooster brengt voor Vitens een restauratieplicht met zich mee. Vitens heeft gezocht naar een oplossing om enerzijds aan die plicht te voldoen en anderzijds te kunnen meewerken aan herbestemming. Het resultaat is een overeenkomst met BOEi, specialist in het herbestemmen van industrieel erfgoed. BOEI zal de watertoren in Sint Jansklooster van Vitens overnemen, inclusief afspraken met Natuurmonumenten en de restauratieplicht. Onder meer de BankGiro Loterij levert een bijdrage om te zorgen dat BOEi aan die plicht kan voldoen. Ook neemt BOEi naast de watertoren in Sint Jansklooster de zorg voor de herbestemming van de watertorens in Baarn, Zeist en -op termijn- in Wageningen over van Vitens.

 

Onderschrift: Voor de Sint Jansklooster is een nieuwe bestemming gevonden.