• Volop enthousiasme, maar visie ontbreekt
03 januari 2006
03 jan 2006

Volop enthousiasme, maar visie ontbreekt

Chapeau: Partijen struikelen over beheersaspect bij ontwikkeling brede scholen

Gemeenten steken veel tijd in het ontwikkelen van brede scholen, maar de verdeling van de taken onder de verschillende partijen blijft lastig. Met name het beheer is een heikel punt. Het naleven van gemaakte afspraken blijft moeilijk en veel gemeenten nemen alsnog het beheer van een brede school voor hun rekening.

Oorzaak hiervan is dat veel Nederlandse gemeenten zeer enthousiast zijn om een brede school te realiseren, maar geen overzicht hebben van wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van brede scholen. Dit blijkt uit het Jaarbericht 2005, een onderzoek dat in opdracht van de overheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) door onderzoeksbureau Oberon is verricht. Volgens de opstellers van het Jaarbericht starten gemeenten vaak een brede school op, zonder dat er goede afspraken worden gemaakt over de exploitatie van het project. De VNG ontwikkelt daarom een brochure voor haar leden, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op de komst van een brede school. Het ministerie van OCW bevestigt dat er geen richtlijnen voor het opzetten van brede scholen bestaan. Volgens woordvoerder Marjan Bestelink mogen gemeenten zelf bepalen hoe de school er uit ziet: ‘Ze kunnen er voor kiezen de kinderopvang te centraliseren door binnen het schoolgebouw ruimte te creëren voor bijvoorbeeld een kleuterspeelplaats, maar ook lokalen of een aula kunnen na schooltijd bijvoorbeeld door een muziekvereniging gebruikt worden. Het is maar net waar er behoefte aan is.’

Huisvesten

Volgens de wet zijn gemeenten alleen verantwoordelijk voor het huisvesten van scholen. De landelijke overheid geeft geld om schoolgebouwen te realiseren. Bij het opstellen van een bouwplan dient de gemeente rekening te houden met de zogeheten zorgplicht. Hierin staat onder meer omschreven hoe gemeenten scholen moeten huisvesten. Beleidsmedewerker Jeugd & Onderwijs van de VNG Niels Kuiper: ‘Gemeenten zijn in de praktijk dus eindverantwoordelijk voor het huisvesten van onderwijs. Scholen moeten zelf het pand onderhouden en beheren. Bij commerciële organisaties, zoals bijvoorbeeld een kinderopvang, ligt dat anders. Zij zijn wel verantwoordelijk voor het gebouw. Hier ontstaat dan ook de onduidelijkheid over wie nu waar verantwoordelijk voor is binnen een brede school. Het is dan ook belangrijk om bij de oprichting goed af te spreken wie waar verantwoordelijk voor is, vooral als hierbij commerciële partijen bij betrokken zijn.’ Op het moment dat de partners afhaken, of gemaakte afspraken niet nakomen, komt het beheer van het gebouw in de meeste gevallen toch op het bordje van de gemeente terecht. Kuiper: ‘Daarom komen wij ook met een brochure, waarin beheer en exploitatie de benodigde aandacht krijgt. Hiermee willen wij alle betrokkenen informeren over wat er komt kijken bij het opzetten en beheren van een brede school.’

Omslag

Onderzoekster Joke Kruiter van onderzoeksbureau Oberon bestudeerde de rol van de gemeenten voor het jaarbericht 2005. Volgens haar maken de gemeenten nu een belangrijke omslag: ‘Waar in het begin stadium er meteen bouwplannen met de partners werden gemaakt, kiezen gemeenten er nu steeds vaker voor om eerst een goed beheersplan op te zetten. Zo wordt het voor iedereen duidelijk, wie voor welk deel van het gebouw verantwoordelijk wordt. Op deze manier worden er nu eerst afspraken gemaakt over het beheer en pas daarna wordt het schoolgebouw gerealiseerd. Dat is vanachter mijn bureau makkelijker gezegd dan gedaan. In de praktijk betekent dat dit soort projecten een lange adem nodig hebben. De voorbereiding neemt veel tijd in beslag, maar levert uiteindelijk wel een duidelijke situatie op.’

Vrije School

Directeur Hilbolling van de Vrije School in Assen weet daar alles van. Zijn basisschool is samen met een kinderopvang in een nieuw pand gehuisvest. Voordat de eerste heipaal de grond inging, werd er drie jaar overleg gepleegd. Hilbolling legt uit dat de stichting van de kinderopvang, de basisschool en de gemeente eerst duidelijk moesten krijgen waar welke verantwoordelijkheden lagen: ‘Dat bleef een ingewikkeld verhaal. Doordat wij met de kinderopvang een pand wilden betrekken, kregen wij te maken met verschillende gemeentelijke teams, met elk hun eigen verantwoordelijkheid. Daar merkte wij hoe erg de gemeente is verkokerd. Die verschillende teams hadden ook nog eens verschillende belangen, die niet altijd gelijk met elkaar opliepen. Gelukkig zijn we er wel uitgekomen. Zo zijn op het oog onbenullige kostenposten zoals de controle van de brandblussers strikt gescheiden. Ook zijn in het gebouw verschillende afscheidingen tussen de kinderopvang en de basisschool gemaakt. Dat moest omdat de brandweervoorschriften voor de ene helft van het pand anders zijn dan voor het andere. De ontwerpers hebben er wel voor gezorgd dat die scheiding niet zichtbaar is. Wat dat betreft zijn die lange jaren van overleg niet overbodig geweest. We zitten namelijk nu in een fantastisch mooi gebouw, dat aan onze wensen voldoet.’

Communicatie

Onderzoekster Claudi Oomen van onderzoeksbureau Oberon bestudeerde de rol van de partners van de gemeenten voor het jaarbericht 2005. Zij beaamt dat het probleem in de communicatie tussen de gemeente en de overige partners schuilt: ‘Soms kiest een gemeente er voor om zelf het beheer te verzorgen. Vaker worden deze taken uitbesteed aan een derde partij, die zich alleen met gebouwbeheer bezig houdt. In andere gevallen kan het zijn dat één van de partners het beheer voor zijn rekening neemt.’ De gekozen constructie hangt ook af van de manier waarop een brede school is opgezet, daar bestaan geen vaste regels voor. Oomen: ‘Indien er een gezamenlijke aula is waar ook de muziekvereniging oefent, is er een andere situatie dan dat er bijvoorbeeld één bibliotheek in het pand zit.’ Uit het onderzoek blijkt dan ook partners, zoals de kinderopvang vaker klagen over de onduidelijkheid over het beheer van het schoolgebouw.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’