• Waarborg voor ziekenhuis geen staatssteun<br />
04 mei 2010
04 mei 2010

Waarborg voor ziekenhuis geen staatssteun

De provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen verlenen geen verboden staatssteun aan Orbis Medisch en Zorgcentrum in Sittard door borg te staan voor 10 miljoen euro, die het ziekenhuis heeft geleend bij de bank. De rechter in Maastricht heeft dat geoordeeld in een kort geding dat was aangespannen door het academisch ziekenhuis Maastricht (azM).

Het Maastrichtse ziekenhuis kwam in het geweer tegen de garantstelling uit vrees voor concurrentienadeel. Orbis raakte een jaar geleden in geldproblemen door de bouw van een nieuw ziekenhuis. Een reorganisatie en het ontslag van vijfhonderd personeelsleden zijn daarom nodig, maar geld voor een sociaal plan is er niet. De bank is bereid de benodigde 15 miljoen euro te lenen als er iemand garant staat. De provincie en gemeente gaan akkoord met een borgstelling voor samen 10 miljoen euro.

De rechter komt tot de conclusie dat Orbis volgens Europese regels geen onderneming in financiële moeilijkheden is. Bovendien betaalt het ziekenhuis in Sittard met 6,5 procent een marktconforme vergoeding voor de borgstelling. Het is volgens de rechtbank niet komen vast staan dat de waarborgen staatssteun vormen die bij de Europese Commissie hadden moeten worden aangemeld. Het verzoek van azM om opschorting van de overeenkomst wees de rechter daarom af.

De provincie Limburg laat in een reactie weten dat het bij Orbis ging om een garantstelling voor een sociaal plan. Uit het vonnis kunnen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot recente aanvragen voor financiële steun door de ziekenhuizen Laurentius in Roermond en Atrium in Heerlen. 'Daarover doen we geen uitspraak. We bekijken ieder dossier apart', zei een woordvoerster van de provincie. Volgens het azM volgt uit het vonnis 'dat zorginstellingen in Nederland vrij ruime mogelijkheden hebben om financiële steun te ontvangen van lokale overheden, daar waar de centrale overheid geen steun meer wenst te geven.'

Foto: HLP

Onderschrift: De rechter komt tot de conclusie dat Orbis volgens Europese regels geen onderneming in financiële moeilijkheden is