• <p><strong>Wantrouwen schoonmaakbedrijven  en hun opdrachtgevers </strong><br /></p><strong />
31 december 2006
31 dec 2006

Wantrouwen schoonmaakbedrijven en hun opdrachtgevers

Chapeau: Onderzoek OSB naar aanbestedingspraktijk in schoonmaakwereld

Er blijkt groot wederzijds wantrouwen te bestaan tussen opdrachtgevers en schoonmaakbedrijven. Opdrachtgevers zien schoonmaakdienstverlening als een noodzakelijk kwaad en besteden daarom weinig aandacht aan de aanbesteding hiervan. Schoonmaakbedrijven durven op hun beurt zich niet te onderscheiden van concurrenten en houden zich strikt aan de offerteaanvraag. Dit blijkt uit het recente onderzoek 'Schoonmaakaanbestedingen' van Onderzoeksbureau Significant in opdracht van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB).

OSB-voorzitter Henk van Weerdenburg is niet verrast door de onderzoeksresultaten. 'Ik word er niet blij van, maar verrast ben ik niet. We horen al jaren dergelijke geluiden uit de markt, maar hadden tot nog toe geen harde cijfers. Die hebben we nu wel.' Het onderzoek dat vorige maand tijdens de algemene ledenvergadering van de OSB is gepresenteerd, vormt aanleiding voor een vervolgtraject waarvoor een stappenplan wordt ontwikkeld door de OSB. 'In 2007 willen we met alle betrokken partijen werken aan verbetering van de aanbestedingsprocedures. Er zal onderling meer en beter gecommuniceerd moeten worden en we zullen als OSB meer contact moeten onderhouden met de betere intermediairs.'

Veel opdrachtgevers kopen schoonmaakdienstverlening als commodity. Zij stellen zich dominant op ten opzichte van de markt en besteden relatief weinig aandacht aan de aanbesteding, die daardoor vaak recht-toe-recht-aan van aard is. Hierdoor geven zij weinig tot geen ruimte voor innovatie of varianten. 'Prijs is nog te veel het enige belangrijke criterium', stelt Van Weerdenburg. 'Er is simpelweg te weinig aandacht voor het feitelijke schoonmaakwerk.' Schoonmaakbedrijven beperken zich op hun beurt veelal strikt tot het beantwoorden van de vragen gesteld in de offerteaanvraag. Dit leidt tot weinig onderscheidende offertes.


Door wederzijds wantrouwen tussen opdrachtgevers en schoonmaakbedrijven ontstaat er een streven naar zoveel mogelijk zekerheden. Zo worden er zeer gedetailleerde schoonmaakbestekken, beperkte contracttermijnen en dichtgetimmerde contracten gehanteerd. Dit leidt tot onnodige kosten aan zowel de kant van de opdrachtgevers als aan de kant van de schoonmaakbedrijven. Bovendien leidt dit wantrouwen tot veelal inspanningsgerichte contracten in plaats van resultaatgerichte contracten. Opdrachtgevers geven de voorkeur aan deze contractvorm omdat deze eenvoudiger te controleren is. 'De communicatie tussen de schoonmaakbedrijven en de opdrachtgevers moet beter. Hierin ligt een belangrijke taak voor de schoonmaakbedrijven zelf', denkt Van Weerdenburg.


Uit het onderzoek komt bovendien naar voren dat opdrachtgevers over het algemeen het complete aanbestedingsproces uitbesteden aan een intermediair. 'Opdrachtgevers zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van deze intermediairs, terwijl intermediairs voor een groot deel bepalen welke schoonmaakbedrijven op de shortlist komen. Vandaar dat wij met de betere intermediairs om de tafel willen gaan zitten om tot betere afspraken te komen.'

Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’