• Werknemer slecht geinformeerd over gevaarlijke stoffen
21 november 2005
21 nov 2005

Werknemer slecht geinformeerd over gevaarlijke stoffen

Een meerderheid van de werknemers weet niet of  het op het werk in aanraking komt met gevaarlijke reprotoxische stoffen. Dit blijkt uit cijfers van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Terwijl de vruchtbaarheid van de werknemer die in aanraking komt met deze stoffen aangetast kan worden. Vakbond FNV stelt dat werkgevers hun personeel beter moeten informeren.

 

Het onderzoek werd in opdracht verricht door vakbonden FNV Bouw en FNV Bondgenoten. In totaal werden 662 personen uit verschillende branches ondervraagd. Eenderde deel gaf aan niet te weten of hij of zij op het werk in aanraking komt met reprotoxische stoffen. De cijfers zijn verder uitgesplitst naar de verschillende sectoren. Onder schilders en houtbewerkers geeft 47% aan niet op de hoogte te zijn van de gevaren. Van de metaalwerknemers was dit 44 %. Beleidsmedewerkster Aleid Budding van de FNV stelt dat de onduidelijkheid en onwetendheid onder de werknemers ontstaat doordat de etiketten op de verpakkingen van gevaarlijke stoffen niet voor iedereen duidelijk zijn. Budding: ‘Er is sprake van een groot probleem. Niet iedereen begrijpt waar de logo’s voor staan. Mensen weten niet waar ze precies mee werken.’ De wet schrijft voor dat bij alle gevaarlijke stoffen een zogeheten veiligheidsinformatieblad moet worden opgesteld. In dit document moet de werknemer precies kunnen terug zien welk gevaar hij loopt en hoe met het risicovolle product moet worden omgegaan. Deze informatiebladen worden opgesteld aan de hand van een lijst waarop stoffen staan, die volgens Europese regelgeving moeten worden aangemerkt als gevaarlijk. Naast de Europese opsomming heeft ook Nederland een overzicht van dit soort stoffen, alleen is deze nationale versie uitgebreider. Fabrikanten moeten zich alleen houden aan de Europese variant. Budding: ‘Hierdoor neemt de onduidelijkheid toe over wat nu daadwerkelijk een gevaarlijke stof is. Werkgevers moeten hun werknemers gewoon goed informeren. Dit kan door werkoverleg gebeuren. In de bouw is het gebruikelijk om zogeheten toolboxmeetings te organiseren. Dan wordt er met de bouwvakkers doorgenomen met welke stoffen zij te maken hebben. Dit zou ook moeten gebeuren in andere sectoren, zoals de schoonmaak.’ De arbeidsinspectie beaamt dat de werkgever zijn personeel moet inlichten over de gevaren die bepaalde chemische stoffen met zich meebrengen. Matt Lejeune van de arbeidsinspectie: ‘Het mooiste zou zijn als bedrijven iemand in dienst nemen die precies bij houdt wat er aan gevaarlijke stoffen in huis is. Ik kan mij alleen indenken dat het voor kleine bedrijfjes het te veel geld kost, om zo’n expert in te huren. Zij zouden te rade moeten gaan bij een extern adviesbureau.’ Buiten de verantwoordelijkheid van de werkgever om, doet Lejeune van de arbeidsinspectie ook een beroep op het gezonde verstand van werknemers. ‘Laat mensen in ieder geval naar die etiketten kijken en zelf nadenken. Misschien zijn niet alle logo’s even duidelijk, maar als er een rood logo op staat met een doodshoofd, moet dit toch een waarschuwing betekenen.’

 Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’