• Wie houdt vat op brandveiligheid?
10 februari 2016
10 feb 2016

Ons dagelijks leven speelt zich voor een groot deel af in gebouwen. Thuis, werk, winkelen, bezoek, uitgaan. Gebouwen zijn niet weg te denken. Zorgen over onze veiligheid hoeven we ons gelukkig niet te maken: alle verantwoordelijke personen en organisaties hebben daar gelukkig al voor gezorgd: de architect, aannemer, productleverancier, gebouwbeheerder, gemeente, brandweer.

Wie houdt vat op brandveiligheid?

Ons dagelijks leven speelt zich voor een groot deel af in gebouwen. Thuis, werk, winkelen, bezoek, uitgaan. Gebouwen zijn niet weg te denken. Zorgen over onze veiligheid hoeven we ons gelukkig niet te maken: alle verantwoordelijke personen en organisaties hebben daar gelukkig al voor gezorgd: de architect, aannemer, productleverancier, gebouwbeheerder, gemeente, brandweer.

We vertrouwen graag blind op de expertise en gedegen beoordelingen van anderen. Maar zou het niet beter zijn als we –vanuit ons eigen perspectief-  ook zèlf stil zouden staan bij de (brand)veiligheid? Met name in de gebouwen waar we mede verantwoordelijkheid voor dragen. Is de brandveiligheid afgestemd tussen ontwerper, bouwer, beheerder en brandweer? Is die afstemming nog actueel? Wat is er in de voorbije tijd gebeurd met het gebouw, met de inrichting ervan,  met het gebruik en met de gebruikers en bewoners ervan?

Brandveiligheid is geen hogere wiskunde, maar vraagt wel een bewuste en analytische blik. Alles wat betrekking heeft op brandveiligheid zul je in relatie tot elkaar moeten beoordelen. Zeker als je als architect, bouwbedrijf, toeleverancier, gebouwbeheerder, gemeente of brandweer een deel van de verantwoordelijkheid voor die brandveiligheid draagt. Anders zijn we aan de goden overgeleverd met de veiligheid in onze gebouwen. De wettelijke voorschriften blijven immers minimale, maatschappelijk en politiek geaccepteerde voorschriften.

Ík wil, nu en in de toekomst, in elk gebouw veilig kunnen verblijven en ik wil dat mijn spullen er veilig zijn. Als er toch iets misgaat wil ik een veilig heenkomen kunnen zoeken. Dat wil ík voor mezelf, maar verlang ik als architect ook voor anderen. Daarom wil ík dat alle partijen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van een gebouw zich daar ook bewust van zijn en hun verantwoordelijkheid nemen. Ik stel voor om waar mogelijk samen te werken, omdat elke partij de realisatie van brandveiligheid weer vanuit een andere invalshoek bekijkt.

Aldo de Jong SBRCURnet themamanager bouwtechniek, brandveiligheid en bouwregelgevingMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’