• Zelfredzaamheid bij beveiliging
25 juni 2008
25 jun 2008

Zelfredzaamheid bij beveiliging


Jos Meekel is operationeel directeur bij Hoffmann Bedrijfsrecherche.

Hij is negentien jaar werkzaam op het gebied van repressief en preventief onderzoek in relatie tot de interne bedrijfscriminaliteit. Daarnaast is hij lid van de ASIS (American Society for Industrial Security), ACFE (Association Certified Fraudexaminers) en van de Beveiligingsmanagers Nederland.

Medewerkers die wilden afbouwen kwamen in het verleden nogal eens terecht in de functie van hoofd Huishoudelijke Dienst of Interne Dienst. Veelal was dit dan een goed bedoelde actie van een werkgever. Dit is echter niet meer van deze tijd. De facilitair managers of gebouwenbeheerders van tegenwoordig zijn hoog opgeleide medewerkers met bepaalde competenties en vaardigheden. Ze worden beoordeeld op de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden. Deze groep van functionarissen nam een vaste plaats in binnen (non)-profit organisaties. Het zijn echte duizendpoten, belast met een breed dienstenpakket. Tot hun verantwoordelijkheden behoren naast de repro, de interne dienst, het restaurant en de inkoop van facilitaire diensten, ook het beoordelen van en meedenken over beveiligingsvraagstukken.

Zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven zijn facilitair managers steeds vaker betrokken bij beveiligingsvraagstukken. En dit in de meest ruime zin van het woord. Een vraagbaak voor vragen over de technische beveiliging (beveiligingscamera’s, tijdregistratiesystemen en toegangscontrolesystemen, enz.) en organisator van de persoonlijke beveiliging voor het management en bestuurder; het kan zo maar onderdeel zijn van de functie. Soms is de facilitair manager ook nog verantwoordelijk voor de inkoop van allerlei trainingen en cursussen op het gebied van 'security-awareness'. Al deze taken en verantwoordelijkheden zijn te scharen onder de noemer 'risicomanagement'.

Deze ontwikkeling laat zich eenvoudig verklaren. De facilitair manager en zijn medewerkers zijn de oren en de ogen van een organisatie. Hun werkgebied bestrijkt de meeste plekken en zij hebben op meerdere lagen contact in de organisatie. Het is dan ook voor de hand liggend om de registratie van de meldingen van interne diefstallen aan de facilitair manager toe te wijzen.

Verder valt er op basis van statistieken en andere publicaties de maatschappelijke ontwikkeling te signaleren, dat medewerkers in het algemeen individueler zijn ingesteld en in het verlengde daarvan zich minder betrokken voelen bij de organisatie, waarvoor zijn werkzaam zijn. Met alle gevolgen van dien. Het meenemen van kopieerpapier, servies, bestek en koffie uit de kantine en het stelen van persoonlijke eigendommen van collega’s is meer regel dan uitzondering geworden. Deze diefstallen raken veelal aan het domein, waarbinnen de facilitair manager zijn werkzaamheden uitvoert en zijn verantwoordelijkheden heeft. In toenemende mate wordt deze manager daarom geconfronteerd met de vraag wat voor maatregelen hij gaat nemen om de diefstallen en inbraken te voorkomen.

Voorbeeldfunctie

Voor veel facilitair managers is in dit verband de belangrijkste vraag in hoeverre zij iets en wMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’