• Ziekenhuispersoneel niet alert
26 november 2009
26 nov 2009

Ziekenhuispersoneel niet alert

  

Het is slecht gesteld met het veiligheidsbewustzijn van ziekenhuispersoneel in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek door Trigion in samenwerking met onderzoeksbureau &beyond.

Het beveiligingsbedrijf liet met behulp van zogeheten 'mystery visitors' in tien toonaangevende ziekenhuizen onderzoeken hoe het met de alertheid van medewerkers is gesteld. In negen van de tien gevallen werd niet gereageerd op een op de grond geplaatste tas die vervolgens onbeheerd werd achtergelaten. Ook bleek in veel gevallen de Intensive Care (IC) afdeling slecht afgeschermd voor onbevoegden.

 

In twee gevallen konden de gasten vrijwel zonder moeite doordringen tot de directiekamers. Trigion pleit daarom voor meer structurele aandacht voor beveiliging in ziekenhuizen en ontwikkelt daartoe nu een model dat ziekenhuizen en hun bestuurders helpt hun veiligheidsambitieniveau te bepalen.

 

Trigion liet het onderzoek uitvoeren om input te verzamelen voor gesprekken en discussiebijeenkomsten met ziekenhuizen en andere zorginstellingen over hun veiligheidsbeleid. Commercieel Directeur Richard Franken: 'Er is in de afgelopen 15 jaar tot twee keer toe onderzoek gedaan naar de veiligheid in ziekenhuizen, maar wij hebben niet het idee dat met de uitkomsten daar veel is gedaan. In technische zin is de veiligheid van de meeste moderne ziekenhuizen overigens op peil. We praten dan over zaken als brand- en verkeersveiligheid, ongevalpreventie en vluchtroutes. Dit onderzoek toont echter aan dat de 'security awareness' van het personeel de zwakste schakel in de beveiligingsketen is.’

 

Volgens Franken wordt het niveau van beveiliging in belangrijke mate bepaald door het alert en oplettend reageren op verdachte situaties. ‘Dat geldt binnen ziekenhuizen, maar ook binnen ondernemingen', aldus Franken. ‘Ook binnen veel bedrijven wordt security nog teveel geassocieerd met hi-tech apparatuur en uitgebreide draaiboeken. Intussen blijkt het beveiligingsbeleid volledig incident-gedreven te zijn: men komt pas in actie als er eerst iets mis gaat.’

 

Trigion heeft de onderzoeksresultaten inmiddels gedeeld met een aantal van de bezochte ziekenhuizen. Volgens Franken zeggen deze zich te herkennen in het geschetste beeld, maar er geen directe aanleiding in te zien het security management als zodanig aan te scherpen.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’