• Zoeken naar grens efficiency en schaalgrootte
04 december 2006
04 dec 2006

Zoeken naar grens efficiency en schaalgrootte

Chapeau: Jaaroverzicht van ontwikkelingen in facilitaire wereld


Het afgelopen jaar heeft facilitair nieuws niet alleen dit weekblad volop werk gegeven, ook kwamen de belangrijkste onderwerpen uit het facilitair management steevast terug in de landelijke media. Vele daarvan zullen ook het komend jaar nog de agenda van de redactie bepalen. Nee sterker nog: in menig bestuurskamer of directievertrek zullen zij het gesprek van de dag vormen en bepaald niet tot eenduidige conclusies leiden. Frans-Jozef van der Heijden, voorzitter van de redactieraad van Weekblad Facilitair & gebouwbeheer, stipt in onderstaand jaaroverzicht een aantal saillante ontwikkelingen aan in de facilitaire wereld. En, hij kijkt vooruit.


Een van de onderwerpen die ook in 2007 de agenda's zullen bepalen, is in een woord te vangen: outsourcing. Uitbesteden van werk ten gunste van meer aandacht voor de kernactiviteiten. De vraag is ook niet meer zo zeer of het wel kan, maar hoe het dan moet. Die vraag spitst zich ook niet alleen toe op meer voor de hand liggende onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals catering, schoonmaak, beveiliging of zelfs gehele pakketten van informatica, maar ook grote delen van het bedrijfsproces zelf. En waar dan naar toe: heel ver weg of niet verder dan de Europese Unie (met zijn nieuwe lidstaten). En een steeds belangrijker vraag: volgt het personeel het werk en onder welke condities.


Een andere reeks van onderwerpen is aan te duiden met marktwerking. Het lijkt meer een politiek onderwerp dat de redacties in Den Haag dagelijks wakker houdt. Maar de grensverkenning van de marktwerking heeft het facilitair management zeker aangeraakt. Een actueel voorbeeld dichtbij is de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die in 2007 in werking treedt, en aspecten van zorg binnen het bereik van schoonmakers en cateraars heeft gebracht. Deze ontwikkeling sluit aan op ervaring van outsourcing (toch ook hier weer dat begrip) van allerlei activiteiten in de intramurale zorg, die wel degelijk ook uitbesteed kunnen worden aan gespecialiseerde professionals. Hoe dat zij: 2007 moet aan het licht brengen of individuele hulp ook door andere circuits gedaan kan worden dan de gevestigde thuiszorg.

Overigens is de algemene discussie over marktwerking in een nieuwe fase gekomen nu niet alleen in de politiek daarover twijfels rijzen (tot in de formatie van een nieuw kabinet toe), maar ook meer en meer blijkt dat de rek er uit is. Kunnen bezuinigingen in de gezondheidszorg maar steeds terug gevoerd worden op efficiency, schaalvergroting en synergie tussen verschillende onderdelen van de zorg? De (voorgenomen) fusie van verzekeraars wijst daar voorlopig nog wel op.

De fusie van aanbieders van zorg (de zorginstellingen) wijst nu vooral op zoveel mogelijk weerbaarheid genereren tegen al te ver doorgevoerde plannen van overheid en financiers om de zorg verder te regelen in vastgelegde kaders van tariefbeheersing, behandelingcombinaties en administratieve organisatie. Velen in de zorg (en in welke sector van het maatschappelijk en economisch leven niet) dromen nog steeds van deregulering, maar de regulering trekt verder aan als de spieren van een wurgslang.

Onderwijs

Een echt ander onderwerp vormen de kosten van het onderwijs, die van het basisonderwijs tot aan het wetenschappelijk onderwijs onder kritiek zijn komen te staan. De vraag is niet alleen of de overheadkosten veel te hoog zijn, maar ook of de kosten van onderhoud, schoonhouden en veiligheid zijn op te brengen. En voor zover die dwingend in de begrotingen staan, zij dan toch niet teveel ten koste gaan van de gelden die aan de kerntaak onderwijs besteed (zouden) moeten worden. Een vraagstuk, dat schoolleiding en facilitair management gezamenlijk zullen moeten oplossen, voor zover trouwens het basisonderwijs wel aan facilitair management kan toekomen.


Even een kleine zijsprong met wellicht toch nog grote gevolgen: het klimaat in het schoolgebouw wordt steeds zorgelijker. Het gaat niet alleen over hygiMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’