• Zonnestroom voor Amsterdamse scholen<br />
11 juli 2011
11 jul 2011

Zonnestroom voor Amsterdamse scholen

 

 

 

De gemeente Amsterdam heeft 2800 zonnepanelen in gebruik genomen. Ze liggen op de daken van 21 basisscholen en nog zes andere gebouwen in de stad en bestrijken samen een dakoppervlak van ongeveer 10.000 vierkante meter, wat gelijk staat aan een oppervlakte van anderhalf voetbalveld.

Wethouder Maarten van Poelgeest (Klimaat en Energie) spreekt van het grootste binnenstedelijke zonnestroomproject van Nederland.  De zonnepanelen wekken per jaar een hoeveelheid energie op die is te vergelijken met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 200 Amsterdamse huishoudens. Bovendien wordt door de zonnepanelen de CO2-uitstoot met zo'n 310 kiloton per jaar teruggebracht. De zonnestroom die op de scholen wordt opgewekt, wordt allereerst gebruikt om de scholen zelf van energie te voorzien. De stroom die dan nog overblijft, wordt aangeboden aan geïnteresseerde buurtbewoners.

Op alle locaties waar zonnepanelen zijn geïnstalleerd, hangt een informatiepaneel waarop de energieopbrengst van de panelen is af te lezen. Hiermee wordt duurzame energie zichtbaar gemaakt voor de ongeveer 4.800 betrokken leerlingen, hun ouders en voor de buurt waarin zij wonen. De scholen besteden ook in de lessen aandacht aan zonne-energie.

Stadsdeel Oost doet aan het project mee met vier locaties, namelijk basisschool Ordina/Achthoek, het Stadsdeelhuis, de Wethouder Verheijhal en Sporthal Zeeburg. In totaal staan op deze vier gebouwen 643 zonnepanelen. Het project Zonnestroom voor Amsterdamse scholen is in 2009 gestart door het programmabureau Klimaat en Energie van de gemeente Amsterdam. Samen met de scholen is een model bedacht dat aansluit op hun wensen en eisen. De investering, aanleg en het beheer van de installaties worden gedurende 15 jaar gedaan door een marktpartij. Daarna worden de scholen eigenaar van de installatie. De scholen blijven al die tijd vrij in de keuze van een energieleverancier.

 

Foto: FT&S

Onderschrift: Amsterdam investeert flink in zonnepanelen.