• Zorgbouw heeft baat bij recessie<br />
27 augustus 2009
27 aug 2009

Zorgbouw heeft baat bij recessie

Na grote problemen bij de aanbesteding van zorgbouwprojecten in de voorbije jaren, vallen de kosten als gevolg van de ingezakte bouw-productie weer binnen de voor de zorggebouwen geraamde budgetten. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum Zorg en Bouw van TNO.

De bouwmarkt is het afgelopen jaar sterk omgeslagen. Met de forse vermindering van de werkvoorraad van uitvoerende bedrijven is sprake van een herstel van de concurrentie op de aanbestedingsmarkt en van dalende prijzen. Dit beeld volgt ook uit de door het Centrum Zorg en Bouw uitgevoerde analyse van de aanbestedingsresultaten in de gezondheidszorg. Vooral aanbestedingen voor AWBZ-voorzieningen goedkoper

Waar in 2008 de aanbestedingsresultaten gemiddeld nog duurder uitvielen, vallen ze in 2009, met name voor de AWBZ-voorzieningen, voordelig uit. Bij de grote nieuwbouwplannen van ziekenhuizen is de kentering van de bouwmarkt minder zichtbaar. Voor een deel is dat het gevolg van de gekozen bouworganisatie en aanbestedingsvorm en de omvang en complexiteit van de bouwplannen. Wel is het zo dat ook bij de projecten in deze sector inmiddels sprake is van meer concurrentie.

In het Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2009 heeft het Centrum Zorg en Bouw, naast een analyse van de bouwmarkt, nieuwe kostenkengetallen voor de bouw van ziekenhuizen, AWBZ- en jeugdzorgvoorzieningen gepubliceerd. In de nieuwe kostenkengetallen is rekening gehouden met de recente ontwikkelingen van de bouwmarkt, de loon- en prijsstijgingen en de recente aanscherping van de energieprestatie-eisen.

Ondanks het vrijlaten van de bouw in de gezondheidszorg is de behoefte aan specifieke voor gezondheidszorggebouwen ontwikkelde kostenkengetallen niet verminderd. Opdrachtgevers en adviseurs hechten volgens TNO grote waarde aan goede, betrouwbare kostenreferenties voor het opstellen van businesscases en voor het aansturen en begeleiden van een bouwopgave.

Het Centrum Zorg en Bouw van TNO wil met het Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector deze referentie voor de diverse sectoren in de zorg bieden. Het Jaarbeeld gaat daarnaast in op tal van andere kostenrelevante aspecten. Van een bindende, normatieve status, zoals deze voorheen gold voor de door het Bouwcollege uitgebrachte Bouwkostennota is echter nadrukkelijk geen sprake meer.