• Zorginstellingen financieel zwak<br />
07 december 2009
07 dec 2009

Zorginstellingen financieel zwak

De financiële positie van zorginstellingen is zwak in vergelijking met onderwijsinstellingen en bedrijven in de commerciële dienstverlening. Deze situatie is de laatste jaren nauwelijks verbeterd. Meer dan een kwart van de zorginstellingen heeft een vermogenspositie die niet voldoet aan de streefnorm van het Waarborgfonds voor de Zorgsector.

Ondanks de toegenomen risico’s door marktwerking is de solvabiliteit in de zorg in 2008 niet veel verbeterd ten opzicht van 2007. De solvabiliteit geeft aan of in geval van faillissement er voldoende eigen vermogen is om de leningen te kunnen aflossen. De solvabiliteit van de ziekenhuizen is het laagst, twaalf procent in 2007 en dertien procent in 2008. De andere zorgsectoren doen het iets beter met gemiddeld vijftien tot zeventien procent.  Het eigen vermogen van zorginstellingen (met uitzondering van universitaire medische centra) is in 2008 ten opzichte van 2007 met 8,3 procent gestegen tot 5,8 miljard euro.


Het Waarborgfonds voor de Zorgsector staat garant voor bankleningen voor zorginstellingen en verlangt een minimale solvabiliteit tussen de tien en de twintig procent, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. In 2008 had echter ongeveer een kwart van alle instellingen een solvabiliteit onder de tien procent. Dit is de groep met de grootste problemen. Een derde van de instellingen had in 2008 een solvabiliteit boven de twintig procent. De meeste instellingen scoren tussen de tien en twintig procent. Of dit problematisch is hangt af van de omstandigheden. Zo hebben ziekenhuizen relatief veel onderpand in de vorm van gebouwen, terreinen en medische apparatuur, waardoor lagere drempelwaarden dan in andere zorgsectoren worden gehanteerd.


De solvabiliteitspercentages in de zorgsector zijn in 2007 laag in vergelijking met de sectoren onderwijs (37 procent), commerciële dienstverlening (dertig procent) en, industrie en bouw (65 procent). De meeste onderwijsinstellingen zijn net als de zorginstellingen grotendeels publiekgefinancierd en een groot deel van hun bezittingen bestaat uit gebouwen en terreinen. Deze bezittingen worden met name gefinancierd met eigen vermogen. Het is daarom opvallend dat de gemiddelde solvabiliteit in de zorgsector zoveel lager ligt dan in de onderwijssector.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’