• Zorgservice XL bundelt inkoopvolumes<br />
16 juli 2009
16 jul 2009

Zorgservice XL bundelt inkoopvolumes

De raden van bestuur van het HagaZiekenhuis te Den Haag, Reinier de Graaf Groep te Delft en het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam gaan intensief samenwerken op het gebied van inkoop, goederenlogistiek en daarmee samenhangende financiële administratie.

De activiteiten worden ondergebracht in een onderneming met de naam Zorgservice XL. Het is voor het eerst dat ziekenhuizen gezamenlijk een dergelijk bedrijf oprichten. Zorgservice XL verwacht voor de ziekenhuizen een besparing van tien miljoen euro per jaar te realiseren. Dit gebeurt door de bundeling van professionaliteit en inkoopvolumes. Daarnaast wordt efficiëntie gerealiseerd door de integratie van logistieke activiteiten en het centraliseren van de gedigitaliseerde afhandeling van factuurstromen. Zorgservice XL heeft de vereniging als rechtsvorm.

Directeur wordt Jan Akerboom. Akerboom heeft brede ervaring op het terrein van inkoop en logistiek en was op directieniveau werkzaam bij DHL en Trans-o-Flex BNL. Zorgservice XL krijgt de beschikking over 63 medewerkers die voor het grootste deel afkomstig zijn uit de afdelingen inkoop, logistiek en financiële administratie van de drie ziekenhuizen. Deze medewerkers vinden in de nieuwe organisatie een uitdagende omgeving waar zij door specialisatie van hun professionele inkoopexpertise gerichter kunnen werken aan klanttevredenheid.

Met de vakbonden is een sociaal plan opgesteld waarin goede afspraken zijn gemaakt over de manier waarop medewerkers hun plaats in de nieuwe organisatie gaan vinden en de rechten die hen daarbij toekomen. Zorgservice XL wordt gehuisvest in een centrale bedrijfs- en kantoorruimte. Hierin zullen de magazijnen van de drie ziekenhuizen stapsgewijs worden geïntegreerd. De verwachting is dat in juli 2010 alle activiteiten zijn gecentraliseerd. De integratie van de inkoopafdelingen en de financiële activiteiten zullen nog dit jaar zijn voltooid.